فومر

پودر حالت دهنده غذایی

فومر یک عامل کف کننده است که به عنوان یک ماده افزودنی در نوشیدنی های داغ مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در نوشیدنی هایی بر پایه قهوه به عنوان عامل سفید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد گسترده ای در تولید انواع قهوه، کافی میکس و کاپوچینو دارد. این ماده تشکیل کف یا فوم را تسهیل میکند و بدون آن نوشیدنی هایی   مانند کاپوچینو طعم و مزه واقعی نخواهند داشت. 

بخش :
نظرات